DOCOMOMO_TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARI
TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI XV
10-12 Mayıs 2019 / Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi-Tekirdağ

TEMA

DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu’nun “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” konulu etkinlikler dizisinin on beşincisi, 10-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde Tekirdağ’da gerçekleştirilecektir.

Toplantıya katkıda bulunmak isteyenlerin; 1920′ler ile 1980′ler arasında üretilmiş olan modern mimarlık örneklerine ilişkin yapı/yerleşim veya iç mekan tanıtım formlarını en geç 15 Nisan 2019 tarihinde iletmeleri beklenmektedir. Başvurunun kabul edilmesinin ardından önerilen örnekleri görsel ve yazılı belgelerle tanıtan ve yorumlayan poster sunuşları ile özet kitabında yer alacak özet metinler teslim edilecektir.

Sunulacak yapıyı/yapı grubunu/yerleşimi/iç mekanı tanıtan posterler etkinlik boyunca sergilenecek, ayrıca katılımcılar hazırladıkları yapıyı tanıtan kısa bir sözlü sunuş yapacaklardır.

Etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır.

KATILIM KOŞULLARI

  • Başvurular en geç 15 Nisan 2019 gece yarısına kadar yapılmalıdır.
  • Başvuru dokümanları etkinlik e-posta adresine iletilecektir.
  • Başvuru; sunulacak çalışma ile ilgili ulaşılabilen bilgiler ilgili web sitesinden ulaşılabilen ‘Yapı/Yerleşim Tanıtım Formu’nun doldurulması ile tamamlanacaktır. Forma bir adet görsel malzeme (uzun kenarı 15 cm olacak şekilde en az 300 dpi çözünürlükte taranmış tiff dosyası) eklenmelidir.
  • Katılımcılar en fazla iki poster ile başvurabilecektir.
  • Konu önerilerinin seçiminde geçmiş dönemlerde sunulmuş yapı ve yerleşimlerin dikkate alınması ve aynı konuların tekrar ele alınmaması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda sunulmuş çalışmalara ilişkin listeye web sitesinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca, bugüne kadar DOCOMOMO Poster Sunuşları’nda yer almamış olmakla birlikte, çeşitli kaynaklarda yayınlanmış, tanınan yapı ve yapı gruplarına ilişkin olarak önerilecek sunuşların, konuya literatürde yer alan bilgiler dışında katkı sağlaması beklenmektedir.
  • Katılımcıların başvurularının kabul edildiği 22 Nisan 2019 tarihine kadar kendilerine iletilecektir.
  • Katılımcıların kabul edilen her konu için basılacak kitapçıkta yer alacak özetlerinin son halini 3 Mayıs 2019 tarihine kadar postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine e-posta ile iletmeleri gerekmektedir.
  • Katılımcıların kabul edilen her konu için etkinlik boyunca sergilenecek bir poster hazırlamaları ve posteri  8 Mayıs 2019 günü mesai bitimine kadar “DOCOMOMO TÜRKİYE Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları ve Bildiri Özetleri XV, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ” adresine posta ile iletmeleri gerekmektedir.
  • Katılımcıların etkinlikte, önerdikleri yapı/yerleşim/iç mekanda birini tanıtan 5 dakikalık bir sözlü sunuş yapmaları beklenmektedir.
  • Sözlü sunuş yapan katılımcılara katılım sertifikası verilecek ve çalışmaları etkinlik programı ile özet kitapçığında yer alacaktır. Etkinlikte sunulmayan çalışmalar, DOCOMOMO-Türkiye web sitesinde yayınlanacak özet kitapçığından çıkartılacaktır.